Βόρειος Τοίχος


To συγκεκριμένο σημείο κατάδυσης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού Μικρό Παξιμάδι. Απέχει 8 μίλια από τη βάση του Mare Sud και είναι προσβάσιμο μόνο με πλοίο. Η κατάδυση στο Βόρειο Τοίχο είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, μια κατάδυση τοίχου με μέγιστο βάθος 35 μέτρων. Το ρεύμα ποικίλλει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και η ορατότητα φτάνει τα 20 μέτρα. Η θερμοκρασία του νερού είναι 25 C.

Η θαλάσσια ζωή είναι κυρίως, Diplodus vulgaris (Sparos), Diplodus sargus (Sargos), Maena smaris (Marida) Sponge (Porifera), Pterois miles (Lionfish), Belone belone (Zargana), Scorpaena scrofa (Red Scorpion), Epinephelus marginatus Rofos ), Epinephelus aeneus (σφυρίδα).

Dive site details

 • A

  Suggested level

  Open Water Diver or higher, with Deep Dive Certification and over 50 dives.

 • B

  Maximum depth

  30 μέτρα

 • C

  Visibility

  +20 μέτρα

 • D

  Average temperature

  26 C

 • E

  Depth of interest

  10-20

 • F

  Marine life

  Tentacled blenny (Parablennius tentacularis), Garpike (Belone belone), Wide-eyed flounder (Bothus podas), Ornate wrasse (Thalassoma pavo), Rainbow wrasse (Coris julis), Mediterranean moray (Muraena Helena), Parrotfish (Sparisoma cretense), Striped red mullet (Mullus surmuletus), Red scorpionfish (Scorpaena scrofa), Black scorpionfish (Scorpena porcus), Brown comber (Serranus hepatus), Comber (Serranus cabrilla), Dusky spinefoot (Siganus luridus), Dusky grouper (Epinephelus marginatus), Painted comber (Serranus scriba), Bogue (Boops boops), Greater weever (Trachinus draco), White seabream (Diplodus sargus).Location